Tuesday, May 12, 2009

The Essence of Barangay Justice System

The Essence of Barangay Justice System

(Lupong Tagapamayapa)

By Mr. Cesar L. Villamaria, Executive Officer/t/Technical Asst.


The Barangay Justice System which is commonly known as the Lupong Tagapamayapa who mediates, conciliates and arbitrates with the disputing parties in accordance with the Local Government Unit (LGU) in relation to Barangay Governance.

It has been meticulously studied the structural form like the flow of complaints filed with the Barangay Office, in which case it has been tailored a system by which the complainant particularly those individuals who belong to the below poverty level in the community who could hardly sustain the messy style of filing complaints with the Barangay.

The Barangay San Vicente Justice System through the Lupong Tagapamayapa in consonance with the Pangkat Tagapagkasundo under the Katarungang Pambarangay has made some innovations to cater the exemplary style of filing of complaints with the Katarungang Pambarangay. This is done by way of initial confrontation with the aggrieve party and the complainant, if not settled, the same shall be elevated to the Punong Barangay for proper mediation..

To achieve our goal in terms of proper implementation of the system in easing out the volume of cases filed individually of some complaints. We adapted the scientific way of mediation, reconciliation & arbitration, in which case it has been proven to be that successful in terms of cases filed with the Katarungang Pambarangay. We ensure with the reading public or constituents who have complaints to settle amicably without resulting to unnecessary problem on the case that might arise.

In accordance to Republic Act 7160 otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, the Barangay Justice System or the Katarungan Pambarangay as it is also commonly called, has been created and duly organized or constituted to compel confrontation of disputing parties. It is justice administered at the Barangay level for purposes of settling disputes among families and Barangay members without judicial recourse. It establishes a system of amicably settling disputes at Barangay level for the accomplishment of the following objectives:

1. To perpetuate and officially recognize the time honored tradition of amicably settling disputes in the Barangay level;

2. To promote the speedy administration of justice;

3. To implement the Constitutional mandate to preserve and develop Filipino culture and to strengthen the family as the basic social institution;

4. To relieve the Courts of docket congestion caused by the indiscriminate filing of cases; and

5. To enhance the quality of justice dispensed by the Courts.

Other significant features of this law is its jurisdiction over cases and/or criminal offenses punishable by imprisonment not exceeding one (1) year of a fine not exceeding P5,000.00, among others.

HEALTH ADVISORY Influenza A (H1N1) o Swine Flu

HEALTH ADVISORY Influenza A (H1N1) o Swine Flu

Ang Influenza A (H1N1) ay mula sa isang novel flu virus na mula sa 4 na pinagsamang strain ng virus mula sa baboy ,tao at ibon. Wala pang bakuna laban sa virus na ito ngunit may mga rekomendadong gamot upang malunasan ang sakit na ito. Ang Influenza A (H1N1) ay nakamamatay !


Mga sintomas :

Ang sintomas ng A (H1N1) ay katulad din ng pangkaraniwang trangkaso :

Lagnat/pananakit ng ulo/pagkahapo/pananakit ng kalamnan/pagkawala ng gana sa pagkain/pagkakaroon ng sipon/pamamaga ng lalamunan/pag-ubo/pagsusuka/pagtatae.


Paraan ng Pagkahawa:

Kapag naubuhan (cough) o nabahingan (sneeze) ng taong apektado ng virus. Ang Influenza A (H1N1) virus ay hindi naka hahawa mula sa pagkain ng karne ng baboy.


Paraan ng pag-iwas:

Takpan ang ilong at bibig kapag uubo o babahing/Palagiang maghugas ng kamay at gumamit ng sabon. / Gumamit ng alcohol based sanitizers/Iwasan dumikit sa mga taong may sakit/Palakasin ang resistensiya sa pamamagitan ng pagtulog ng 8 oras/maging aktibo/pangasiwaan ang pagod/Uminom ng maraming tubig/Kumain ng masustansiyang pagkain.


Maging Alerto at Mapagmatiyag !!!

Kung ikaw ay nakakaranas ng lagnat sa loob ng dalawang araw o higit pa makipag-ugnayan agad sa doktor.

Sa karagdagang impormasyon tungkol ss Influenza A (H1N1) o Swine Flu tumawag sa (02) 711-1001 o sa 711-1002.

Tuesday, March 31, 2009

TIPS

KAPAG ALERTO SA KALIGTASAN, SUNOG AY MAIIWASAN
Ni LITO HIRANG

Ang pagpasok ng buwan ng Marso ay itinalaga bilang Fire Prevention Awareness Month kung kaya’t ang bawa’t isa sa atin mga kabarangay ay dapat na maging maingat at maging alerto upang tayo ay mailayo sa sakuna ng sunog. May kasabihan nga na manakawan ka na ng may ikasampung beses huwag lamang na ikaw ay masunugan sapagkat lahat ng iyong naipundar ay mauuwi sa abo at ang pinakamasakit ay ang mawalan ng mahal sa buhay dahil sa sakunang ito. Ang mga sumusunod ay listahan ng mga paraan at dapat gawin upang maiwasan ang sakunang ito ; Iwasan ang pag-oveload ng mga kasangkapang elektrikal. I-unplug o tanggalin sa outlet ang mga kasangkapang elektrikal pagkatapos na ito ay gamitin. Regular na tingnan ang mga kasangkapan elektrikal kung ito ay may sira na maaring pagmulan ng sunog. Tingnan mabuti at suriin kung may tagas ang gas stoves at mga LPG tanks. Ilayo ang mga bata sa mga likidong lumiliyab (flammable liquids), lighters at posporo. Iwasang manigarilyo habang nakahiga sa kama. Siguraduhing magkaroon ng sariling pre-fire plan ang inyong tahanan at opisina. Huwag pabayaan na maiwanan ang nakasinding katol. Laging maging maingat at maging safety conscious habang nagluluto. Huwag magtapon ng titis ng sigarilyo sa bunton ng mga tuyong dahon at basurahan. Sundin ang ipinatutupad sa mga lugar na may no smoking signs. Panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng iyong lugar upang maalis ang mga bagay o dahilan na pagmumulan ng sunog. Palagian I- check ang mga kagamitan sa pagsugpo ng sunog upang masigurado ang bisa o gamit nito kapag kinailangan na. Maging alerto at fire safety conscious upang maiwasan ang sakunang ito. Mahal namin ang inyong buhay kung kaya’t pagsumikapan natin maiwas sa anumang sakunang dulot ng kapabayaan.

Sa mga pagkakataon na may sakuna ang ating mga ka-barangay ay maaring tumawag sa mga emergency hotline sa ibaba:

HOTLINE NUMBERS:
FIRE - 868-6464 / 520-7957
POLICE/PNP - 868-8868 / 117
BARANGAY - 868-0362


PINOY AKO
EBOLUSYON NG WIKANG FILIPINO
Akda ni: MICHAEL FONTANILLA CONTRERAS
(Lathala mula sa "The LANCE", August 2005)


Bawat bansa ay may kaniya-kaniyang pagkakakilanlan. Maaring ito ay sa porma ng watawat, sa himig ng pambansang awit, o sa wikang sinasalita. Tulad din ng ibang bansang malaya, ang Pilipinas ay may sarili ding wika. Ngunit saan nga ba nagsimula ang wikang Filipino? Kusa lamang ba itong sumibol? Ito ba ay isang wikang hiram? O ito ba ay pinagsama-samang mga salita mula sa iba’t-ibang kultura?
May siyam na pamilya ng wika sa buong daigdig at kinabibilangan ito ng humigit-kumulang 3,000 pangunahing wika. Isa sa siyam na ito ay kinabibilangan ng wika sa Pilipinas. Ang ating wika ay nasasaklawan ng pamilyang Austronesian o Malayo-Polynesian na kinabibilangan ng mga kawikaan sa Timog Silangang Asya gaya ng Indonesia at Malaysia.
Sawaiori at Jahori, Mela-nesia, at Malay ay ang tatlong subpamilyang nasa ilalim ng pamilyang Malayo-Polynesian. Sa mga sub-pamilyang ito, ang ating wika ay napapaloob sa Malay bilang sangay na Tagala.
Itinuturing pangunahing wikang katutubo ang Tagalog, Ilocano, Pangasinan, Kapam-pangan, Bicol, Waray o Samar-Leyte, Cebuano, Hiligaynon o Ilongo, Maranaw, Tausug, at Maguindanao, batay sa dami ng populasyon o porsyento ng mga tao na gumagamit, nagasalita, nagsusulat, at nakakaunawa rito. Halos lahat ng mga wikang ito ay may kanya-kanyang dayalekto, gaya ng Tagalog (Tagalog-Rizal, Tagalog-Bulacan, Tagalog-Batangas, Tagalog-Marinduque, Tagalog-Cavite, at iba pa. Gauyundin sa Cebuano, na kung saan ay may Cebuano-Cebu, Cebuano-Bohol, Cebuano-Surigao, at iba pa. Ang Hiligaynon naman ay mayroong Aklanon, Kiniray-a, Cuyunon, Palaweño, Ilongo, at iba pa. Ang Bicol ay mayroong Naga, Legaspi, Bato, Buhi, Catanduanes, Sorsogon, Masbateño, at iba pa. Samantala ang Ilocano naman ay may Ilocos, Abra, Cagayan, Samtoy, Ibanag, Bulubundukin, at iba pa.

Ang alif-ba-ta at abecedario

Bago pa dumating ang mga banyaga dito sa Pilipinas tulad ng mga Kastila, ang mga katutubong Pilipino ay may sarili ng alpabeto at sistema ng pagbabaybay na mas kilala sa tawag na “alibata” o alif-ba-ta sa Arabo. Ang matandang alpabeto ng mga katutubo ay syllabic at binubuo ng tatlong patinig (vowels) at labing-apat na katinig (consonants). Ang patinig ay mayroong a, e, at i, samantalang ang o at u naman ay may iisa lamang tunog na lubhang nakalilito. Bawat isa sa mga katinig ay binabasa na may kasama na patinig a, kapag ito ay walang marka sa itaas o sa ibaba na mas kilala sa tawag na “kudlit,” o isang uri ng marka na ginagamit sa mga matatandang sistema ng pagsusulat. Kapag ito naman ay may kudlit sa ibaba, ang patinig a, ay napapalitan ng patinig o o di kaya ay u. Ngunit kung ang kudlit naman ay nasa itaas, ang patinig ay nagiging e o i.
Nang sinakop ng mga Kastilang mananakop ang Pilipinas, pilit na binago ng mga ito ang kulturang pangkatutubo ng mga sinaunang Pilipino. Binura ng mga Espanyol ang mga paganong pag-uugali ng mga katutubo, kabilang na ang pag-iiba sa sistema ng pag-susulat, pagbasa at mga salita ng mga ito. Ipinakilala ng mga Kastila ang kanilang sariling bersyon ng alibata, ang abecedario o ang alpabetong Espanyol.
Nang dumating naman ang mga Amerikano sa Pilipinas, ipinatupad ang patakarang alinsunod sa ilang patakarang ipinatupad ng mga mananakop na Kastila. Ang mga ito ay ang pagyakap sa Kristyanismo at ang pagiging sibilisado ng mga pamayanan. Ipinalaganap ng mga Amerikano ang pam-publikong sistema ng edukasyon. Ginamit ang wikang Ingles bilang pangunahing instrumento sa pagtuturo kaya ang Hispanisasyon ng mga Kastila ay napalitan ng Amerikanisasyon. Ang Surian ng Wikang Pambansa

Nang manungkulan si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Komonwelt at si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo, binig-yan pansin ang isyung “nasyonalismo.” Naniniwala ang mga liderato ng bansa noon na dapat magkaroon ng isang pangkalahatang pambansang wika na siyang mahalaga sa pagtataguyod ng pangkabuuang unawaan at pagkikintal ng pambansang pagmamalaki ng sambayanan.


KARAPATAN MO


SUSI NG KINABUKASAN... BOTO MO ANG KAILANGAN
Akda ni: LITO HIRANG

Ang eleksiyon sa ating bansa ay kadalasan nakasalalay sa lawak ng impluwensiya at yaman ng magkakatunggaling partido at pamilya. Ang pinakamayayaman at maimpluwensiyang angkan ay magkakalaban sa mas matatas na posisyon sa pamahalaang nasyonal at probinsya. Ang mga angkan o mas maliit na pamilya ay naglalaban laban sa posisyong lokal. Sa barangay level ay mas tinitingnan ng mga botante ang taginting ng pangalan ng kandidato at serbisyong nagawa niya para sa komunidad. Maliit o malaki man na angkan o pamilya...masalapi man o mayaman sa kaibigan , ang isang kandidato na nais maupo sa posisyon sa kahit na anumang dahilan, pansarili man o para sa bayan, sila ay nabigbigyan ng pagkakataon na magsilbi dahil sa boto na magsisimula sa iyo. Tumataas ang populasyon ng mga botante (umaabot sa 80-85% ang bilang sa kabuuan) kapag ginagawa ang national election kumpara kung ito ay eleksiyon na pang lokal lamang. Sa mga suliranin na kaakibat ng pagsasagawa ng eleksiyon kabilang ang pagsusulat ng napakahabang listahan ng mga pangalan mula sa Presidente hanggang sa pangalan ng pinakamababang posisyon sa lokal, transportasyon ng mga botante papunta sa voting precincts at takot sa kanilang seguridad ang mga ito ay natatakpan ng kasabikan ng mga botante na maisulat nila ang kanilang mga napupusuan sa parang peryang tanawin isang taon bago pa lamang magsimula ang kampanyahan. Batuhan at siraan ng mga kanya-kanyang pangalan. Uungkitin ang mga motibo at hahanapan ng butas ang isang kandidato at kung walang maibatong putik ay hahanapan ng kapintasan ultimo kamag-anak , kasambahay at pati na rin siguro ang malapit na alalay. Makulay ang eleksiyon...maraming palamuti at banderitas at kabi-kabila ang patugtog ng campaign jingle na kahit sa iyong pagtulog ay parang uyayi na manunoot sa iyong memorya. Hanggang sa pagsulat sa balota ay tila nahipnotismo ka na ng mga stratehiya ng mga umaasam na maupo sa pwesto ng kapangyarihan. Ang isyu ng dayaan ay hindi mawawala na para bang kultura na sa ating bansa. Ang naka-abang na sistema na nais ipatupad ng COMELEC sa darating na eleksiyon na kung saan ay gagawin nang computerized ang pagboto ay magbibigay ng bagong mukha sa sistema ng pagboto. Ganunpaman ay hindi pa din maaalis ang takot sa sistema ng dayaan. Kung tayo ay maniniwala sa ganitong kultura ay hindi na talaga uusad ang ating bansa sa pagkalugmok sa maling sistema. Ano po ba ang ating maiaambag at maaaring magawa? Ipakita po natin ang ating lakas. Sa tantiya po ng COMELEC ay mayroon 4.5 Milyon na bagong botante at malaking porsiyento nito ay magmumula sa sektor ng mga out-of-school youth. Ang National Statistics Office po ay nakapagtala sa estadistika ng may 6 Milyon “disenfranchised first time voters” noong 2007 eleksiyon , 2 Milyon noong 2004 at 5 Milyon noong 2001. Ang bilang na ito ay mahalaga lalo na sa pagpili ng magiging bagong pangulo ng bansa. Naniniwala po ako na ang idelohiya ng mga kabataan ay hindi basta basta mababali at mabubulag sa maling sistema kung sila ay gagabayan ng maayos. Malaki ang ginagampanan papel ng makabagong teknolohiya sa pagpapakalat ng tamang impormasyon. Ang mga kabataan ngayon na mahilig sa internet ay maaaring maghikayat ng kanilang mga kaibigan at kapuwa kabataan na maging masipag sa pagpaparehistro upang makasama sila sa bilang ng mga botante na uugit ng bagong kasaysayan ng ating lahi. Maaari rin magsagawa ng isang web-site na kung saan nakasaad doon ang mga impormasyon, plataporma at kwalipikasyon ng bawat kandidato .Sa ganitong paraan ay malilimitahan na ang pagbabatuhan ng putik at mas lalong magkakaroon ng matalinong desisyon ang isang botante sa pagpili ng kanilang kandidato .Huwag na po natin hayaan na maulit pa ang mga nangyari noong mga nakaraang eleksyon na nabalewala ang mga nasayang na rehistro. Manalig po tayo sa bagong sistema. Makiisa po tayo sa panawagan ng ating barangay sa pangunguna ng ating Punong Barangay NORVIC D. SOLIDUM na makiisa tayo sa pagpaparehistro. Hinihikayat po natin ang mga walang paki-alam at tamad bumoto na sa pagkakataong ito ay maging kaisa sila sa hangarin natin na maging maayos at malinis ang darating na halalan. Nang sa ganun ay may karapatan silang makiaalam sa patakbo ng gobyerno at may karapatan silang maging kritiko dahil sila ay lehitimong rehistradong botante ng kanya-kanyang bayan at barangay. Magkakaroon po ng rehistrasyon sa ating barangay sa Marso 28, 2009 sa Pacita Complex I Sattelite Office. Ang lahat ay inaanyayahan na makiisa sa napakahalagang gawain na ito. Kung may katanungan tumawag lamang po sa linyang 868-8959, 847-0094 at 847-8469. Tandaan po ninyo na ang unang hakbang sa pagkakaroon ng maayos na pamamahala ay magssisimula sa inyong pagpaparehistro at paggamit ng inyong karapatan sa pagboto.


KALINISAN
HOMEOWNER'S ASSOCIATION... KATUWANG SA KALINISAN NG ATING KAPALIGIRAN
Ulat ni Kagawad LOLITO R. MARQUEZ
Chairman: Committe on Environment


Isang hamon sa aming mga opisyal ng barangay ang mapanatili hindi lamang ang kaayusan ng ating barangay kundi na rin pati ang mapanatili ang kalinisan nito. Bilang Kagawad ng Barangay at Chairman ng Committee on Environment ang hamon na ito ay seryosong pinagtutuunan ko ng pansin sapagkat ang pagpapanatili sa kalinisan ng ating kapaligiran ay larawan din o salamin kung paaano tayo mamuhay sa kaniya-kaniyang pamamahay. Alam natin na ang ating barangay ay isang maunlad na pamayanan. Maraming naninirahan at masigla ang kalakalan. Marami nang batas ang nai-akda at naipasa ang ating mga mambabatas hinggil sa kalinisan at pag-aalaga ng ating kapaligiran. It is everybody’s concern at ang lahat ay dapat na magkatuwang sa pagresolba ng mga problemang may kinalaman sa ating kapaligiran. Mapalad po ang ating barangay sapagkat may katuwang tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ang paghihiwalay ng mga bulok at hindi nabubulok na basura at paraan ng pagtatabi at pagtatapon nito ay palagian nating ipinaaalala sa ating mga kabarangay. Ang pamamahala sa waste management ay ipinagkatiwala natin sa ating mga kasama na may malasakit sa ating kapaligiran. Isa ang PACITA COMPLEX HOMEOWNER’S ASSOCIATION INC. Ay isang halimbawa sa ganitong sistema. Sila ang katuwang natin sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar na sakop ng Pacita. Sa pakikipagtulungan sa PCHAI at sa mabusising pag-aaral sa epektibong sistema upang malunasan ang problema sa kalinisan ay ipinagbawal na po ng barangay ang mga lumilibot na “ mangangalakal” na may hilang kariton at bumibili ng mga junk items sa ating mga kabahayan. Dahil sa ang PCHAI ang may control ay limitado at rehistrado sa kanilang talaan ang mga pinapayagan sa ganitong hanapbuhay. May ID na pagkakakilanlan ang mga ito at unipormado ang kanilang suot na T-shirt upang malaman kung sino ang mga junk traders na mga ito kapag umikot sila sa ating mga lugar. Kung minsan kasi ay nagagamit ang ganitong hanapbuhay para makapagtiktik ang mga salisi at magnanakaw upang makagawa ng krimen sa ating mga bakuran. Hindi lamang naisaayos ang sistema ng ganitong pangangalakal kungdi naiiwas pa tayo sa mga tao masasama ang hangarin at front lang ang pagiging mangangalakal upang makagawa ng pagananakaw sa ating bakuran. Kinikilala po ng ating pamunuan sa barangay sa pangunguna ni Punong Barangay NORVIC D. SOLIDUM ang mabuting ambag ng ating mga kaibigan (Homeowner’s Assn.) sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kalinisan sa ating lugar. Pinapanatili po ang mabuting ugnayan ng dalawang ahensiya upang sa nagkakaisang bigkis na pagkilos para sa kagandahan ng ating lugar ay ating makamit. Sa bawat kaayusan at kalinisan ng ating pamayanan ang magkatuwang na may malasakit sa ating barangay ang siyang nangunguna upang turuan ang ating mga kabarangay sa pagpapahalaga sa disiplina ng pagtatapon ng basura.


KALUSUGAN


INAALAGAAN KO ANG KALUSUGAN NG MGA KABARANGAY KO
Ulat ni Kagawad RESTITUTO P. HERNANDEZ Jr.,
Chairman: Committee on Health


Sa panahon ngayon ng krisis marapat lamang na unahin natin ang kalusugan ng bawat isa lalong lalo na ang mga kabarangay natin na halos hikahos sa buhay at ang ibibili nila ng gamot at iba pang bagay na may kinalaman sa pag-aalaga ng sarili ay ipantatawid na lamang ng kanilang mga sikmura. Ang responsibilidad at patakaran sa pagbibigay ng mga kinakailangan serbisyo sa kalusugan at medikal ay ipinasa na sa pamahalaang lokal pagkatapos na mapagtibay Kodigo ng Pamahalaang Lokal o ang Local Government Code of 1991.

Ang malasakit po ng inyong lingkod sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga kabarangay ang siyang nagbunsod sa akin upang ilunsad ang mga proyektong pangkalusugan bilang Committee Chairman ng Committee on Health. Ang suporta ng ating Punong Barangay NORVIC D. SOLIDUM at mga kasama kong Kagawad ang siyang naging daan upang maisakatuparan ko ang mga proyektong kapaki-pakinabang para sa ating mga kabarangay.

Mula noong nakaraang Hunyo 2008 ay nakapagtala po tayo ng 2,600 na asong nabakunahan na bahagi ng ating seryosong kampanya sa Anti-Rabies Protection para sa ating mga kabarangay. Isinusunod natin ang mga patakaran at alituntunin ng ating programa sa naipasang ordinansa ng Sangguniang Bayan ng San Pedro, Laguna.

Nitong nakaraang Pebrero 28, 2009 ay nagsagawa po tayo ng Medical Mission na kung saan ay nakapagserbisyo tayo ng medikal at dental sa isanlibo (1,000) kabarangay.

Ang pinakabagong proyekto na buong ipinagmamalaki ng ating barangay ay ang SAN VICENTE BIRTHING HOME na matatagpuan sa Chrysanthemum Village na kung saan nakatuon ang serbisyo nito sa ating mga inang nagdadalantao at manganganak na kulang sa pantustos sa kanilang gastusing medikal. Sa kanyang pasimulang operayon ang ating birthing

home ay bukas mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng gabi. Pinangangsiwaan ito ng mga nurses, midwife at doktor ng ating pamahalaang bayan. Regular ang pagbabakuna o immunization ng ating mga sanggol tuwing Miyerkules at Pre-Natal Check Up naman para sa ating mga ina tuwing Huwebes. Ang proyektong ito ay bunga ng pakikipagtulungan ng ating mga kaibigang NGO’s, ang KIWANIS CLUB LAGUNA GEMS at ROTARY CLUB OF SAN PEDRO SOUTH. Layunin po ng inyong lingkod at mga kasama sa serbisyo publiko sa pangunguna ni Punong Barangay NORVIC D. SOLIDUM na maging 24 oras ang serbisyo ng ating birthing home sa darating na panahon. Marami pa pong serbisyong pangkalusugan ang nais ihatid sa inyo ng inyong lingkod sa darating na panahon. Hangad ko po ang inyong pakikiisa sa aking mga proyekto. Suportahan po natin ang mabuting layunin ng ating Punong Barangay sapagkat kaming mga kasama niya ay may tunay na malasakit at nagmamahal sa inyong kalusugan.