Tuesday, March 31, 2009

TIPS

KAPAG ALERTO SA KALIGTASAN, SUNOG AY MAIIWASAN
Ni LITO HIRANG

Ang pagpasok ng buwan ng Marso ay itinalaga bilang Fire Prevention Awareness Month kung kaya’t ang bawa’t isa sa atin mga kabarangay ay dapat na maging maingat at maging alerto upang tayo ay mailayo sa sakuna ng sunog. May kasabihan nga na manakawan ka na ng may ikasampung beses huwag lamang na ikaw ay masunugan sapagkat lahat ng iyong naipundar ay mauuwi sa abo at ang pinakamasakit ay ang mawalan ng mahal sa buhay dahil sa sakunang ito. Ang mga sumusunod ay listahan ng mga paraan at dapat gawin upang maiwasan ang sakunang ito ; Iwasan ang pag-oveload ng mga kasangkapang elektrikal. I-unplug o tanggalin sa outlet ang mga kasangkapang elektrikal pagkatapos na ito ay gamitin. Regular na tingnan ang mga kasangkapan elektrikal kung ito ay may sira na maaring pagmulan ng sunog. Tingnan mabuti at suriin kung may tagas ang gas stoves at mga LPG tanks. Ilayo ang mga bata sa mga likidong lumiliyab (flammable liquids), lighters at posporo. Iwasang manigarilyo habang nakahiga sa kama. Siguraduhing magkaroon ng sariling pre-fire plan ang inyong tahanan at opisina. Huwag pabayaan na maiwanan ang nakasinding katol. Laging maging maingat at maging safety conscious habang nagluluto. Huwag magtapon ng titis ng sigarilyo sa bunton ng mga tuyong dahon at basurahan. Sundin ang ipinatutupad sa mga lugar na may no smoking signs. Panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng iyong lugar upang maalis ang mga bagay o dahilan na pagmumulan ng sunog. Palagian I- check ang mga kagamitan sa pagsugpo ng sunog upang masigurado ang bisa o gamit nito kapag kinailangan na. Maging alerto at fire safety conscious upang maiwasan ang sakunang ito. Mahal namin ang inyong buhay kung kaya’t pagsumikapan natin maiwas sa anumang sakunang dulot ng kapabayaan.

Sa mga pagkakataon na may sakuna ang ating mga ka-barangay ay maaring tumawag sa mga emergency hotline sa ibaba:

HOTLINE NUMBERS:
FIRE - 868-6464 / 520-7957
POLICE/PNP - 868-8868 / 117
BARANGAY - 868-0362


No comments:

Post a Comment