Tuesday, March 31, 2009

KALINISAN
HOMEOWNER'S ASSOCIATION... KATUWANG SA KALINISAN NG ATING KAPALIGIRAN
Ulat ni Kagawad LOLITO R. MARQUEZ
Chairman: Committe on Environment


Isang hamon sa aming mga opisyal ng barangay ang mapanatili hindi lamang ang kaayusan ng ating barangay kundi na rin pati ang mapanatili ang kalinisan nito. Bilang Kagawad ng Barangay at Chairman ng Committee on Environment ang hamon na ito ay seryosong pinagtutuunan ko ng pansin sapagkat ang pagpapanatili sa kalinisan ng ating kapaligiran ay larawan din o salamin kung paaano tayo mamuhay sa kaniya-kaniyang pamamahay. Alam natin na ang ating barangay ay isang maunlad na pamayanan. Maraming naninirahan at masigla ang kalakalan. Marami nang batas ang nai-akda at naipasa ang ating mga mambabatas hinggil sa kalinisan at pag-aalaga ng ating kapaligiran. It is everybody’s concern at ang lahat ay dapat na magkatuwang sa pagresolba ng mga problemang may kinalaman sa ating kapaligiran. Mapalad po ang ating barangay sapagkat may katuwang tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ang paghihiwalay ng mga bulok at hindi nabubulok na basura at paraan ng pagtatabi at pagtatapon nito ay palagian nating ipinaaalala sa ating mga kabarangay. Ang pamamahala sa waste management ay ipinagkatiwala natin sa ating mga kasama na may malasakit sa ating kapaligiran. Isa ang PACITA COMPLEX HOMEOWNER’S ASSOCIATION INC. Ay isang halimbawa sa ganitong sistema. Sila ang katuwang natin sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar na sakop ng Pacita. Sa pakikipagtulungan sa PCHAI at sa mabusising pag-aaral sa epektibong sistema upang malunasan ang problema sa kalinisan ay ipinagbawal na po ng barangay ang mga lumilibot na “ mangangalakal” na may hilang kariton at bumibili ng mga junk items sa ating mga kabahayan. Dahil sa ang PCHAI ang may control ay limitado at rehistrado sa kanilang talaan ang mga pinapayagan sa ganitong hanapbuhay. May ID na pagkakakilanlan ang mga ito at unipormado ang kanilang suot na T-shirt upang malaman kung sino ang mga junk traders na mga ito kapag umikot sila sa ating mga lugar. Kung minsan kasi ay nagagamit ang ganitong hanapbuhay para makapagtiktik ang mga salisi at magnanakaw upang makagawa ng krimen sa ating mga bakuran. Hindi lamang naisaayos ang sistema ng ganitong pangangalakal kungdi naiiwas pa tayo sa mga tao masasama ang hangarin at front lang ang pagiging mangangalakal upang makagawa ng pagananakaw sa ating bakuran. Kinikilala po ng ating pamunuan sa barangay sa pangunguna ni Punong Barangay NORVIC D. SOLIDUM ang mabuting ambag ng ating mga kaibigan (Homeowner’s Assn.) sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kalinisan sa ating lugar. Pinapanatili po ang mabuting ugnayan ng dalawang ahensiya upang sa nagkakaisang bigkis na pagkilos para sa kagandahan ng ating lugar ay ating makamit. Sa bawat kaayusan at kalinisan ng ating pamayanan ang magkatuwang na may malasakit sa ating barangay ang siyang nangunguna upang turuan ang ating mga kabarangay sa pagpapahalaga sa disiplina ng pagtatapon ng basura.


No comments:

Post a Comment