Tuesday, March 31, 2009

EDITORYAL

ANG TINIG, ang opisyal na pahayagan ng ating barangay ay ilalathala kada buwan umpisa ngayong buwan ng Marso, 2009. Ito ay isinakatuparang balangkasin at gawin upang magsilbing tulay at paraan upang magbigay alam sa ating mga kabarangay ng mga darating na programa, mga kasalakuyang gawain, mga proyekto at planong naisakatuparan, gabay at ilan pang mahahalagang impormasyon para sa kagalingan ng pagbibigay serbisyo sa ating mga pinaglilingkurang kababayan.

Ito ay ginawa din upang pagsamahin ang mga opinyon, suhestiyon,pakialam at iba pang impormasyon sa pampublikong interes kung kaya’t ang partisipasyon ng bawa’t isa sa pamamagitan ng panulat at artikulo ay tinatanggap at inaanyayahan.

Hangad po namin na sa unang limbag ng ANG TINIG, ay mapagtagumpayan ng pamahalaang barangay ang pakikipagtalastasan sa ating mamamayan sa kanyang hangarin na magkaroon ng tunay at dalisay na serbisyo publikong pamamahala.

Mabuhay ang San Vicente...

DANILO C. BERCILES - Editor


No comments:

Post a Comment